Scooby na štande

Scooby na štande

  • 17 mm
  • F6,3
  • 1/60 s