Všetci chcú ísť na Elbrus

Všetci chcú ísť na Elbrus

  • 17 mm
  • F8,0
  • 1/640 s