Máj 2010

Všetkých 24 prelezov z mesiaca máj 2010.

Názov cesty Štýl Dátum Oblasť Krajina
Paramónia V FLASH 30. máj 2010 Súľov Slovensko
Venušino čaro VI- FLASH 30. máj 2010 Súľov Slovensko
Bonsai VII OS 29. máj 2010 Súľov Slovensko
Bufet VII- OS 29. máj 2010 Súľov Slovensko
Presýpacie hodiny VII OS 29. máj 2010 Súľov Slovensko
Krumplík VI- OS 29. máj 2010 Súľov Slovensko
Mariška V- OS 29. máj 2010 Súľov Slovensko
Aj múdri schybí VI- FLASH 28. máj 2010 Priedhorie Slovensko
Pupík VII- PP 28. máj 2010 Priedhorie Slovensko
Turbulerntná VII PP 28. máj 2010 Priedhorie Slovensko
Narodeniny VI OS 28. máj 2010 Priedhorie Slovensko
Bordel si zober so sebou VI FLASH 28. máj 2010 Priedhorie Slovensko
Hrana V RP 23. máj 2010 Dobrá Voda Slovensko
Ceniho smiech V RP 23. máj 2010 Dobrá Voda Slovensko
Pilier V RP 21. máj 2010 Havrania skala Slovensko