Oblasti

119 lezeckých oblastí spolu s počtom prelezov.