Oblasti

108 lezeckých oblastí spolu s počtom prelezov.