Alternatívna stena

Všetkých 32 prelezov z oblasti Alternatívna stena v krajine Slovensko.

Názov cesty Štýl Dátum Oblasť Krajina
Sid 9 PP 21. máj 2020 Alternatívna stena Slovensko
Teatro tatro 9 PP 13. júl 2017 Alternatívna stena Slovensko
Dierky 7+ FLASH 7. júl 2015 Alternatívna stena Slovensko
Kely 7+ FLASH 7. júl 2015 Alternatívna stena Slovensko
Akoriabe 6+ OS 7. júl 2015 Alternatívna stena Slovensko
Baobab 7+ FLASH 2. júl 2015 Alternatívna stena Slovensko
Tuleár 8 PP (2) 2. júl 2015 Alternatívna stena Slovensko
Mandeha 6 FLASH 2. júl 2015 Alternatívna stena Slovensko
Saxana IX PP (999) 28. apríl 2015 Alternatívna stena Slovensko
Walz VIII- FLASH 5. jún 2014 Alternatívna stena Slovensko
Samba VII+ FLASH 5. jún 2014 Alternatívna stena Slovensko
Milankova radosť VI+ FLASH 5. jún 2014 Alternatívna stena Slovensko
Stanica 7c PP 21. október 2013 Alternatívna stena Slovensko
Namakanka IX- PP 18. august 2013 Alternatívna stena Slovensko
Long Exkalibur IX- PP 9. august 2013 Alternatívna stena Slovensko