Korlátko

Všetkých 6 prelezov z oblasti Korlátko v krajine Slovensko.

Názov cesty Štýl Dátum Oblasť Krajina
Kde nic tu nic a ešte dál 8+ PP (2) 27. september 2015 Korlátko Slovensko
Platňulienka 8- FLASH 27. september 2015 Korlátko Slovensko
Plazička 7- OS 27. september 2015 Korlátko Slovensko
Stredná 6 OS 27. september 2015 Korlátko Slovensko
Sokolík 5- OS 27. september 2015 Korlátko Slovensko
Sokolíkúv chrbt 8 RP (2) 4. jún 2015 Korlátko Slovensko