Kalvária

Všetkých 7 prelezov z oblasti Kalvária v krajine Slovensko.

Názov cesty Štýl Dátum Oblasť Krajina
Pojašenej Boďuľke VIII PP (2) 12. október 2013 Kalvária Slovensko
Ďaleký západ VIII FLASH 12. október 2013 Kalvária Slovensko
Spomienka na lásku VIII+ PP (2) 11. apríl 2013 Kalvária Slovensko
Zyro VI+ FLASH 11. apríl 2013 Kalvária Slovensko
Veľký kras V RP 11. apríl 2013 Kalvária Slovensko
Malý kras VI+ PP 11. apríl 2013 Kalvária Slovensko
Pravý Ypsilon VII- FLASH 5. september 2009 Kalvária Slovensko